วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นวัตกรรม "กะลานวดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน"


นวัตกรรม "แป้งมัน ป้องกันยุงไข่"นวัตกรรม "แก๊ปกันร้อง น้องๆ ถูกใจ

 
 

 
 


กิจกรรม "ทู บี นัมเบอร์ วัน รวมพลังสร้างสุขภาพตำบลใจดี"


อสม. ดีเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี


นางสาวพิมพ์ชนก ทุนนาน ได้รับรางวัล To be number one idol 2012

 
"น้องดิว" พิมพ์ชนก  ทุนนาน
 TO BE NUMBER ONE IDOL 2012 

กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day) รพ.สต.ใจดีรณรงค์ ล้างมือ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี


รณรงค์ ล้างมือ โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ
สอนวิธีการ ล้างมือ โรงเรียนบ้านอังกุล
รณรงค์ ล้างมือ โรงเรียนบ้านทะลอก