วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


นางนิธินาถ  ทุนนาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี


นางฐิติญา  จาตุม

นักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการ


นางภัทราวดี  ประมวล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/พยาบาลเวชปฏิบัติ


นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรล้วน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางวนิดา  ฉิมพินิจ

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย


นางรัตนา  ทุนนาน

พนักงานบริการนายศิวะกร  พลภักดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น